Posts Tagged ‘แปล’

นวดแผนโบราณ

การไปทำงานนวดไทยในต่างประเทศเป็นที่นิยมของหมอนวดแผนโบราณมานานนับ 10 ปีแล้ว เนื่องจากราคาค่าบริการในต่างประเทศนั้นสูงกว่าค่าบริการในเมืองไทยหลายเท่าตัว อีกทั้งนวดไทย (Thai Massage) เป็นการนวดที่มีชื่อเสียงระดับโลก การไปทำงานนวดไทยในต่างประเทศนั้นมีทั้งแบบที่ผิดกฏหมาย คือ การหนีเข้าประเทศโดยไม่ได้ขอวีซ่าทำงาน (work permit) แต่หากเป็นการเข้าประเทศนั้นๆ แบบนักท่องเที่ยวทั่วไป และไม่ได้ออกนอกประเทศนั้นๆ ตามเวลาหรือตามขอบข่ายที่กำหนด ดังนั้นการเข้าไปทำงานแบบนี้ถือว่าผิดกฏหมาย และมีโทษหากถูกจับได้ และต้องถูกส่งตัวกลับไปยังประเทศไทยในที่สุด หากแต่หลายๆ คนที่เป็นหมอนวดแผนโบราณก็ยังยินยอมที่จะลองเสี่ยง เพราะหากหนีเข้าประเทศได้ และทำงานนวดไทยไปประมาณ 2-3 เดือน บางคนสามารถเก็บเงินได้เป็นแสน ต่อให้ต้องถูกส่งตัวกลับประเทศไทย ก็ยังคุ้มกับการเสียงอยู่ดี? การไปทำงานนวดไทยในต่างประเทศอีกประเภทหนึ่งคือการไปทำงานนวดไทยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย มีการขอวีซ่าเพื่อไปทำงานอย่างถูกต้อง การไปทำงานนวดไทยในต่างประเทศแบบนี้ต้องมีเอกสารหลายชนิดมารองรับ เพราะต้องมีนายจ้างที่ถูกต้องและนายจ้างต้องทำเรื่องในการออกจดหมายและมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการด้วย นวดไทยนั้นมีชื่อเสียงว่าเป็นการนวดผ่อนคลายหรือเป็นการนวดแก้อาการที่ดังและดีที่สุดในโลก จะเห็นได้ว่า เมื่อมีชาวต่างชาติมาเที่ยวหรือมีโอกาสมาประเทศไทย มักจะนิยมไปร้านนวดไทยแผนโบราณ นวดอย่างน้อยๆ ก็คนละ 2 ชั่วโมง ดังนั้นเมื่อกลับไปยังประเทศของตนเองและเกิดอาการปวดเมื่อยก็มักจะนึกถึงนวดไทยแผนโบราณ และหากมีร้านนวดไทยเปิดที่บ้านเมืองของตนเอง ถึงแม้ราคาจะแพงกว่าการมานวดที่ไทยมากก็ตาม หลายๆ คนก็ยังยินดีที่จะจ่าย เพราะว่านวดแล้วสบายตัว บางคนที่นวดแก้อาการหากเจอหมอนวดที่เก่งๆ สามารถทำให้หายจากอาการป่วยบางอย่างเลยทีเดียว เคยมีชาวต่างชาติที่มานวดไทยและเคยมีอาการเจ็บหลัง พอนวดไป 2 รอบ ปรากฏว่า อาการเจ็บหลังดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด […]