Posts Tagged ‘แปลเอกสาร’

ประมูลงาน

ประมูลงานราชการ หากท่านกำลังมองหาศูนย์แปลภาษาหรือบริษัทรับแปลเอกสารที่ท่านสามารถไว้ใจและเชื่อถือได้ เราอยากให้ท่านพิจารณาให้รอบครอบ หากท่านเคยใช้บริการศูนย์แปลภาษาหรือบริษัทรับแปลเอกสารหลายแห่งมาแล้ว ท่านจะพบว่า ไม่ใช่ทุกบริษัทที่จะทำงานแปลภาษาได้ดีเสมอไป บางครั้งท่านอาจจะคิดเสียดายเงินค่าจ้างแปลภาษาที่ต้องจ่ายให้ศูนย์แปลภาษาหรือบริษัทรับแปลเอกสารเลยทีเดียว การแปลเอกสารเพื่อประมูลงานกับหน่วยงานราชการก็เช่นกัน เป็นการใช้เอกสารเพื่อยื่นในการได้สัมปทานกับหน่วยงานราชการ ดังนั้น เอกสารและภาษาที่ต้องแปล ต้องมีความครบถ้วน สมบูรณ์และถูกต้อง การแปลเอกสารเพื่อประมูลงานกับหน่วยงานราชการ เป็นการแปลเอกสารขั้นพื้นฐานที่ศูนย์แปลภาษาหรือบริษัทรับแปลเอกสารทุกบริษัทสามารถทำได้ ไม่ว่าท่านจะจ้างบริษัทใดก็ตาม บริษัทนั้นๆ ต้องแปลเอกสารเพื่อประมูลงานกับหน่วยงานราชการได้ เหมือนกับเวลาเราจะไปทานข้าวตามร้านอาหารตามสั่ง ร้านอาหารนั้นๆ ต้องมีกับข้าวที่เป็นพื้น ที่ทุกร้านทำได้ อาทิ ไข่เจียว ผัดกะเพรา เป็นต้น ข้าพเจ้าเคยจ้างแปลเอกสารกับศูนย์แปลเอกสารแห่งหนึ่ง จริงๆ แล้วราคาไม่ได้แพงมาก ถือว่าอยู่ในขอบเขตที่รับได้ แต่เนื่องจากข้าพเจ้าเป็นคนชอบอ่านหนังสือ ตั้งแต่เด็ก อ่านหนังสือการ์ตูน พอเริ่มโตก็อ่านหนังสือพิมพ์ อ่านหนังสือนิยาย อ่านนิตยสารที่ออกเป็นรายเดือน และเริ่มอ่านพวกนิยายแปล (จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย) ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงโชคดีที่ว่า การรักการอ่านแบบนี้ ทำให้มีความสามารถด้านภาษาติดมาด้วย อาจจะไม่ได้เก่งมากมาย แต่เรียกว่าสามารถอ่านหนังสือหรือนิยายเล่มหนึ่งแล้วสามารถวิเคราะห์การใช้ภาษา สังเกตการสะกดคำผิดในเนื้อหาได้ ดังนั้นเมื่อข้าพเจ้าต้องจ้างนักแปลภาษาหรือศูนย์แปลภาษามาช่วยแปลงาน จึงมีความคาดหวังในเรื่องของคุณภาพของการแปลเป็นอย่างมาก เมื่อได้รับผลงานกลับมา ทำให้ค้นพบความจริงว่า ศูนย์แปลภาษาก็ไม่ได้ทำงานเรียบร้อยเสมอไป บางครั้งการที่นักแปล ไม่ได้อยู่ในวงการหรือแวดวงของงานนั้นๆ ก็จะทำให้การแปลภาษาขาดความถูกต้องไปบ้าง ดังนั้นนักแปลภาษาที่ดี ต้องทำการบ้านเยอะ […]