Posts Tagged ‘แปลเอกสารขอวีซ่า’

วุฒิการศึกษา

การแปลเอกสารเพื่อขอเทียบวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศเป็นเรื่องที่มักต้องมีการใช้เอกสารเหล่านี้เป็นประจำในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่ต้องการเทียบวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการสมัครงานหรือเรียนต่อ ซึ่งการแปลเอกสารเพื่อขอเทียบวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศสามารถกระทำได้โดยศูนย์รับแปลภาษาหรือบริษัทรับแปลเอกสาร การแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับราชการ เรามักจะมองหาศูนย์รับแปลภาษาหรือบริษัทรับแปลเอกสารที่ได้มาตรฐาน และผ่านงานเอกสารราชการมาอย่างเชี่ยวชาญ ชำนาญงาน เพราะการแปลเอกสารราชการนั้นเป็นเรื่องที่ศูนย์รับแปลภาษาหรือบริษัทรับแปลเอกสารทุกบริษัทสามารถทำได้โดยง่าย ประสบการณ์จากการรับแปลเอกสารราชการจะทำให้การแปลเอกสารเพื่อขอเทียบวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศนั้นกลายเป็นเรื่องง่าย ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากมาย เพียงแต่ต้องมีความละเอียดรอบครอบในการแปลและเรียบเรียงแค่นั้นเอง การแปลเอกสารเพื่อขอเทียบวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศไม่จำเป็นว่าจะต้องแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย เพียงอย่างเดียว แต่สามารถแปลจากภาษาอื่นๆ เป็นไทยได้ด้วยเช่นกัน อาทิ แปลจากเกาหลีเป็นไทย เพราะในปัจจุบันมีนักเรียนไทยได้มีโอกาสไปเรียนต่อยังประเทศเกาหลีมากมาย ดังนั้นวุฒิการศึกษาที่ได้มา เมื่อจะนำมาใช้ในประเทศไทยก็ต้องมีการแปลภาษาโดยศูนย์รับแปลภาษาหรือบริษัทรับแปลเอกสารที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ก็ยังอาจจะมีภาษาอื่นๆ อีก เช่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเยอรมัน ภาษาจีน การที่นักเรียนหรือนักศึกษาไทยในปัจจุบัน นิยมไปเรียนต่อยังต่างประเทศมากขึ้นตามกระแสนิยม ก็ถือเป็นหนึ่งโอกาสให้กับศูนย์รับแปลภาษาหรือบริษัทรับแปลเอกสาร ที่จะได้รับงานแปลเอกสารเพิ่มมากขึ้น เช่น เมื่อจบการศึกษาจากประเทศนั้นๆ ต้องแปลวุฒิการศึกษาเพื่อนำมาเปรียบเทียบวุฒิสำหรับใช้ในประเทศไทย หรือก่อนจะไปเรียนยังประเทศต่างๆ เหล่านี้ ก็ต้องมีขั้นตอนของการขอวีซ่าเพื่อไปศึกษาต่อ ซึ่งเอกสารราชการที่ต้องแปลก็จะมีหลากหลายรายการ หลังจากจบการศึกษาหรือจบหลักสูตรกลับมา แล้วต้องการใช้หลักฐานวุฒิการศึกษานี้ ก็ต้องมีการแปลเอกสารวุฒิการศึกษานี้กลับมาเป็นภาษาไทยหรือไม่ก็ภาษาอังกฤษอยู่ดี ทำให้ศูนย์รับแปลภาษาหรือบริษัทรับแปลเอกสาร กลายเป็นบริษัทหรือตัวช่วยที่จำเป็นสำหรับคนในยุคปัจจุบัน ตั้งแต่เกิดยันทำงานเลยทีเดียว เรียกได้ว่า กลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญสำหรับโลกยุคโซเชียล ปัจจุบันนี้เรามักจะเรียกโลกในยุคนี้ว่าเป็น โลกยุคโซเชียล หรือไม่ก็โลกยุคดิจิตอล เนื่องด้วยการศึกษาที่ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ คนในปัจจุบันไม่จำเป็นต้องไปศึกษาที่สถานศึกษาหรือโรงเรียน (มหาวิทยาลัย) เท่านั้น แต่ว่าสามารถศึกษาด้วยตัวเองจากที่บ้าน ศึกษาผ่านสื่อมัลติมีเดีย ผ่านอินเตอร์เน็ต […]