Posts Tagged ‘แปลภาษาอาหรับ’

อาร์ตเวิร์คอาหรับ

การทำ อาร์ทเวิร์ค (Artwork) ถือเป็นงานที่ต้องใช้ความเป็นศิลปินและความมีหัวทางศิลปะพอสมควร เพราะงานอาร์ทเวิร์ค เป็นการสร้างสรรผลงาน เป็นการเปิดเผยถึงมุมมองและความนึกคิดของคนที่ผลิตงานออกมาได้ด้วย แต่งานทำ artwork ภาษาอาหรับ นั้นน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่คุ้นเคยกับคนไทยทั่วไปมากนัก ส่วนมากเท่าที่รู้มา เราใช้ภาษาอาหรับมากก็ในด้านของการเป็นล่ามให้กับชาวอาหรับที่เดินทางมารักษาตัวหรือเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย ซึ่งต้องยอมรับว่า วิทยาการด้านการแพทย์ของไทยนั้น ไม่ได้แพ้ชาติใดในโลก หากท่านเคยแวะไปยังโรงพยาบาลเอกชนที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพฯ ท่านจะพบเห็นภาษาอาหรับเป็นป้ายแนะนำ อีกทั้งชาวอาหรับที่จะมาปรึกษาแพทย์หรือมาเข้ารับการรักษาตัวก็ดี ผ่าตัดก็ดี มักจะจ้างล่ามส่วนตัวที่พูดภาษาอาหรับ เพื่อความสะดวกในการสื่อสาร เมื่อชาวอาหรับเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลของการมารักษาตัวที่โรงพยาบาลหรือมาท่องเที่ยว อย่างน้อยก็ทำให้เศรษฐกิจของประเทศเราดีขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบด้านโรงพยาบาลหรือด้านการท่องเที่ยว จึงต้องอำนวยความสะดวกในเรื่องของการสื่อสารให้กับชาวอาหรับด้วยเช่นกัน เราจะเห็นได้ว่า มีงานทำ artwork ภาษาอาหรับ มากขึ้นเรื่อยๆ ศูนย์แปลภาษาที่รับทำพวก web design หรือรับงาน artwork ด้วย ก็จะมีรายได้เพิ่มเติมจากงานแปลเอกสารทั่วๆ ไป งานทำ artwork ภาษาอาหรับ ต้องอาศัยคนที่มีความคิดสร้างสรร เพราะภาษาอาหรับในมุมมองของคนไทยแล้ว ก็เหมือนเป็นตัวอักษรที่มี 2 ระดับ คือลากเส้นยาวขึ้นบน ลากเส้นยึกๆ สั้นๆ ลงล่าง ดังนั้นคนที่รับงาน artwork ภาษาอาหรับ […]