Posts Tagged ‘แปลซับไตเติ้ล’

บทภาพยนตร์ ซับไตเติ้ล

หากท่านชอบการดูภาพยนตร์ ที่มาจากต่างประเทศที่เป็นภาพยนตร์ที่ใช้ภาษาอังกฤษ ท่านอาจจะเคยอ่านภาษาไทยที่แปลอยู่ด้านล่างหรือที่เราเรียกกันว่า Subtitle ท่านรู้หรือไม่ว่า การแปลบทภาพยนตร์และออกเอกสารรับรองเพื่อขออนุญาตกับหน่วยงานของรัฐนั้น เป็นส่วนหนึ่งของนักแปลหรือศูนย์แปลภาษาด้วยเช่นกัน โดยส่วนมาก นักแปลที่เก่งๆ ที่มักรับงานแปลบทภาพยนตร์ มักจะเป็นนักแปลที่รู้จักใช้ภาษาที่ทันสมัยและเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน รู้จักหลบหลีกใช้คำที่ทำให้ภาพยนตร์เรื่องนั้นๆ เกิดความสนุกมากขึ้น หลายต่อหลายครั้งที่เราจะนั่งขำกับบทภาพยนตร์บางบท ที่หยิบยกเรื่องราวหรือข่าวที่กำลังดังในขณะนั้นมาประกอบกับบทพูดของตัวละครในบทภาพยนตร์ นั่นเล็งให้เห็นถึงความรู้ความสามารถของนักแปลหรือศูนย์แปลภาษา หากการแปลบทภาพยนตร์ เป็นการแปลแบบถูกต้องและชัดเจนมากๆ เหมือนดังเช่น การแปลเอกสารราชการ รับรองได้ว่า อรรถรส ของการชมภาพยนตร์ของคนดูต้องหมดไปเกินกว่าครึ่งอย่างแน่นอน เพราะภาพยนตร์ส่วนใหญ่เป็นการชมเพื่อความบันเทิง ดังนั้นคำพูดของตัวละคร หรือคำบรรยายก็ดี ผู้แปลต้องแทรกอารมณ์ขันบ้าง หรือแทรกเหตุการณ์ปัจจุบันบ้าง เพื่อให้รู้สึกว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้ทันสมัย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ไม่ได้หมายความว่า จะต้องมีการแทรกหรือปรับเหตุการณ์ปัจจุบันเข้าไปในบทได้ในทุกๆ เรื่อง เพราะขึ้นอยู่กับภาพยนตร์ด้วยว่า เป็นเรื่องประเภทอะไร เช่น หากเป็นภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ชาติไทย เราก็ไม่สามารถเพิ่มเติมหรือสอดแทรกเนื้อหาหรือเหตุการณ์ปัจจุบันเข้าไปในบทภาพยนตร์หรือบทพูดของตัวละครได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแปลบทภาพยนตร์ จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษด้วยแล้ว เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและควรแปลโดยอิงจากบทภาพยนตร์เดิมให้มากที่สุด เพราะเมื่อแปลแล้วต้องไม่มีความผิดเพี้ยน มิฉะนั้นอาจจะก่อให้เกิดประเด็นดราม่าขึ้นมาได้ การแปลบทภาพยนตร์และออกเอกสารรับรองเพื่อขออนุญาตกับหน่วยงานของรัฐนั้น สามารถให้ศูนย์แปลที่มีความชำนาญช่วยเหลือในด้านนี้ได้ เพราะศูนย์แปลย่อมทราบดีว่า ภาพยนตร์ประเภทไหนควรแปลอย่างไรและเอกสารรับรองใดบ้างที่จะต้องจัดเตรียมเพื่อขออนุญาตกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อตัดความยุ่งยากและซับซ้อนของการทำงานไปอย่างน้อยก็ 1 ขั้นตอน การแปลบทภาพยนตร์และออกเอกสารรับรองเพื่อขออนุญาตกับหน่วยงานของรัฐนั้น มีหลายศูนย์แปลเอกสาร ที่สามารถรับทำงานแปลแบบนี้ หากเราเคยดูภาพยนตร์ที่มาจาก […]