Archive for June, 2019

เอกสารราชการ

งานแปลเอกสารราชการเป็นงานแปลเอกสารที่ต้องใช้ทีมงานแปลหรือผู้แปลที่มีความรู้ความสามารถ อย่างน้อยก็ต้องรู้ระบบระเบียบของการแปลเอกสารราชการ เพราะราชการเป็นงานที่ต้องเที่ยงตรงและมีความแม่นยำ จะแปลแบบมั่วๆ หรือไม่มีพื้นฐานในการแปลไม่ได้ เอกสารราชการ เป็นส่วนสำคัญมากในการดำเนินธุรกิจของหลายบริษัท เพราะหลายบริษัทต้องติดต่อกับหน่วยงานของราชการ หากงานแปลเอกสารราชการที่ทำออกมา มีความผิดพลาด ก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายของหน่วยงานหรือของบริษัทนั้นๆ ได้ ดังนั้นศูนย์แปลหรือบริษัทรับแปลเอกสาร ต้องมีความชำนาญและความระมัดระวังในการรับทำงานแปลเอกสารราชการนี้เป็นอย่างมาก การแปลเอกสารราชการ ไม่ใช่การแปลจดหมายทั่วๆ ไป ซึ่งอาจจะมีการใช้คำหรือเปลี่ยนแปลงคำ เพื่อความงดงามของภาษาได้ หากแต่งานแปลเอกสารราชการ ต้องเป็นรูปแบบถูกต้องตามที่ราชการหรือสำนักงานนั้นๆ ต้องการ มิฉะนั้น ความหมายอาจจะผิดเพี้ยนและมีปัญหาเกิดขึ้นภายหลังได้ บางครั้งอาจจะซีเรียสถึงขั้นมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกันเลยทีเดียว ดังนั้นศูนย์แปลหรือบริษัทรับแปลภาษาต้องตระหนักถึงความเป็นจริงในข้อนี้ให้ดี จะรับทำงานแบบมั่วๆ หรือเขี่ยๆ ให้เสร็จไม่ได้ งานแปลเอกสารราชการนั้นต้องอาศัยทักษะและความเคยชินในการแปล เพราะบางครั้งอาจจะมีคำศัพท์เฉพาะซึ่งต้องใช้ให้ถูกต้อง ทุกหน่วยงานก็อาจจะต้องเรียนรู้ให้ดีก่อนแปลว่า ต้องใช้ศัพท์หรือภาษาในการแปลอย่างไร ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับงานแปลด้วยว่า เอกสารราชการที่ใช้แปลนั้นต้องใช้กับหน่วยงานราชการใด เกี่ยวข้องกับกระทรวงหรือกรมไหน แล้วต้องการนำเอกสารนี้ไปใช้เพื่ออะไร เพราะการแปลงานเอกสารเป็นศาสตร์ที่ละเอียดอ่อน ต้องอาศัยผู้แปลที่รู้มาก อ่านเยอะและผ่านประสบการณ์ด้านการแปลมาอย่างโชกโชน คนแปลทุกคนไม่ได้เหมาะสมกับงานแปลทุกประเภท บางคนเหมาะกับการแปลงานด้านบันเทิง การใช้คำแสลงบ่อย อาทิ ผู้ที่แปลภาพยนตร์ต่างชาติ บางครั้งต้องแปลคำพูดของตัวละครให้เข้ากับยุคปัจจุบัน หรือเข้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือกำลังเป็นกระแส จะทำให้งานแปลนั้นสนุกมากขึ้น เช่นเดียวกับงานแปลเอกสารราชการ ผู้แปลต้องรู้ว่า ราชการหน่วยงานใดจะใช้เอกสารนี้ และใช้เพื่อทำอะไร นั่นจะทำให้การแปลออกมาอย่างสมบูรณ์แบบ งานแปลเอกสารราชการนั้นเป็นการแปลที่เกี่ยวข้องกับการแปลเอกสารในหลากหลายรูปแบบ เอกสารราชการที่นิยมแปลกันมีดังนี้ […]