สัมภาษณ์-หางาน

หากท่านเป็นคนหนึ่งที่เพิ่งเรียนจบจากรั้วมหาวิทยาลัยและกำลังมองหางานประจำที่มั่นคง ท่านต้องพึงระลึกถึง 5 คำตอบที่ควรหลีกเลี่ยงในการสัมภาษณ์งาน ซึ่งมีประมาณนี้

  1. หลีกเลี่ยงที่จะต้องตอบคำถามเพียงอย่างเดียว อย่ารอให้คนสัมภาษณ์ ยิงคำถามให้เราแต่ฝ่ายเดียว เราควรรู้จักมีข้อสงสัยและซักถามกลับบ้าง แต่ว่าการสงสัยและการถามกลับควรเป็นคำถามหรือข้อสงสัยที่อยู่ในขอบเขตด้วย ไม่ใช่ถามเรื่อยเปื่อยหรือถามสิ่งที่นอกเหนือจากเรื่องการทำงาน หรือคำถามที่ละลาบละล้วงข้อมูลจนเกินไป
  2. อย่างที่กล่าวไว้แล้วในข้อ 1 ว่าอย่าถามคำถามที่ไม่ควรถาม แต่จงถามคำถามแก่ผู้สัมภาษณ์อย่างฉลาด เพราะในตอนท้าย ผู้สัมภาษณ์มักจะถามว่า มีคำถามอะไรมั๊ย หากให้ดีควรถามในลักษณะให้ผู้สัมภาษณ์เล่าเรื่องหรือประสบการณ์การทำงานของตัวเองจะดีกว่า เพราะคนทั่วไปย่อมชอบที่จะเล่าเรื่องราวของตนเอง
  3. หลีกเลี่ยงข้อด้อยของท่าน หรือพยายามทำข้อด้อยของท่านให้กลายเป็นข้อดีให้ได้ ยกตัวอย่างที่ข้าพเจ้าเคยเจอคือ หากข้อด้อยของท่านคือการหละหลวมและไม่ระมัดระวัง ท่านอาจจะเลี่ยงด้วยการใช้คำพูดว่า เป็นคนที่ทำงานว่องไวและสิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้งานอาจจะไม่ละเอียดเท่าที่ควร แต่ในมุมกลับกันหากทำงานชิ้นนั้นๆ บ่อยๆ ขึ้น เรื่องความไม่ละเอียดก็จะตกไปเพราะได้ผ่านการฝึกฝนจนทำให้ชิ้นงานนั้นดียิ่งๆ ขึ้นไปด้วยเช่นกัน
  4. ปฏิเสธการทำงานในบางลักษณะ เช่น ไม่ชอบทำงานล่วงเวลา ไม่ชอบออกนอกสถานที่ ถึงแม้ว่าท่านจะไม่ชอบจริงๆ แต่หากมีวิธีที่ดีกว่านี้ในการปฏิเสธในภายหลัง เว้นแต่ว่า เนื้องานนั้นๆ? จำเป็นต้องทำงานล่วงเวลาเป็นส่วนใหญ่ หรือต้องออกนอกสถานที่จริงๆ ดังนั้นหากผู้สมัครทราบก่อนและรู้สึกว่าตนเองไม่สามารถทำได้ ควรหลีกเลี่ยงการมาสัมภาษณ์ตั้งแต่แรก จะได้ไม่เสียเวลาทั้ง 2 ฝ่าย
  5. หากผู้สมัครเคยผ่านงานมาแล้ว เมื่อมีการถามถึงสาเหตุที่ลาออกจากที่บริษัทเก่า ควรหลีกเลี่ยงการพูดถึงบริษัทเก่าในแง่ไม่ดี เพราะนั่นเป็นการแสดงถึงความคิดด้านลบของผู้สมัคร หากคนสัมภาษณ์มีประสบการณ์การสัมภาษณ์มาอย่างโชกโชน รับรองได้ว่า ผู้สมัครที่กล่าวถึงบริษัทเก่าในแง่ไม่ดีนั้น จะโดนหักคะแนนจากประเด็นนี้อย่างแน่นอน เพราะผู้สัมภาษณ์ต้องคิดว่า วันนี้ผู้สมัครว่ากล่าวบริษัทเก่า อีกหน่อยก็ต้องมีการว่ากล่าวบริษัทนี้ด้วยเช่นกัน เพราะในปัจจุบัน บริษัทหลายแห่ง ให้ความสำคัญกับการเป็นคนคิดบวกเป็นอย่างมาก

นี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของ 5 คำตอบที่ควรหลีกเลี่ยงในการสัมภาษณ์งานซึ่งเราควรทราบไว้ หากท่านมองหางานดีๆ ท่านต้องเรียนรู้ในเรื่องของการสัมภาษณ์งาน บางบริษัทจะมีการสัมภาษณ์ทางวาจาและให้ทำข้อเขียนหรือข้อสอบด้วย เพื่อจะดูศักยภาพของผู้สมัครว่าจะสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้หรือไม่ ดังนั้นผู้สมัครงาน ต้องมีการเตรียมพร้อมทั้งการฝึกพูด ฝึกตอบคำถาม ท่าทางการพูด บุคลิก ลักษณะและการแต่งกาย อีกทั้งต้องมีการเรียนรู้ว่า บริษัทที่ท่านต้องการเข้าทำงานนั้นประกอบธุรกิจอะไรบ้าง มีจุดดีจุดด้อยอะไรบ้าง เรียกได้ว่าท่านต้องเตรียมพร้อมอย่างมากในการมาสัมภาษณ์งานในครั้งนี้

อีกประการหนึ่งท่านควรมีลิสต์รายการที่ต้องทำ และสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการตอบคำถามด้วย อย่างน้อยๆ ต้องมี 5 คำตอบที่ควรหลีกเลี่ยงในการสัมภาษณ์งาน เอาแบบง่ายๆ เลยคือ

ข้อแรก ควรหลีกเลี่ยงคำตอบที่มีลักษณะของความคิดในแง่ลบต่อสิ่งรอบข้างหรือต่อเหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นคนจิตใจติดลบ

ข้อสอง คำตอบที่โทษผู้อื่น เช่น ที่ออกจากบริษัทเก่าเพราะว่าหัวหน้าแผนกไม่เก่ง ทำให้ทีมไปไม่รอด ซึ่งการตอบแบบนี้เป็นลักษณะการปัดโทษให้คนอื่น แสดงได้ถึงลักษณะนิสัยที่ชอบโทษผู้อื่นของผู้สมัคร คงไม่มีใครอยากได้คนแบบนี้มาร่วมงานอย่างแน่นอน

ข้อสาม หลีกเลี่ยงการพูดถึงสิ่งที่ท่านรู้ไม่จริง หากท่านรู้หรือแสดงความคิดเห็นแบบผิดๆ นั่นแสดงให้เห็นถึงการที่ท่านไม่ใช่คนที่ละเอียดรอบครอบ ทำให้ขาดคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการร่วมงานในองค์กร

ข้อสี่ หลีกเลี่ยงการพูดจาโอ้อวดในความสามารถของตนเอง เพราะหากผู้สมัครคุยโม้โอ้อวด พูดถึงความสามารถจนเกินจริงของตนเอง ผู้สัมภาษณ์คงจะหมั่นไส้น่าดู ต่อให้ท่านเก่งจริง ท่านก็อาจจะพลาดงานนี้ก็ได้

ข้อสุดท้ายข้อห้าคือ หลีกเลี่ยงการโกหก หลายต่อหลายท่าน โกหกและให้ข้อมูลเท็จกับองค์กร ซึ่งบางครั้งคิดว่าบริษัทอาจจะไม่ได้มีการตรวจสอบ แต่หากท่านอาจจะไม่ทราบว่า ในทางที่จริงแล้ว หลายๆ บริษัทเริ่มมีการตรวจสอบและหาที่มาขอข้อมูลที่ท่านได้ให้สัมภาษณ์ไว้เพื่อจะได้รู้ว่า ท่านน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน นี่ก็คือ 5 คำตอบที่ควรหลีกเลี่ยงในการสัมภาษณ์งาน

Comments are closed.