เอกสารราชการ

งานแปลเอกสารราชการเป็นงานแปลเอกสารที่ต้องใช้ทีมงานแปลหรือผู้แปลที่มีความรู้ความสามารถ อย่างน้อยก็ต้องรู้ระบบระเบียบของการแปลเอกสารราชการ เพราะราชการเป็นงานที่ต้องเที่ยงตรงและมีความแม่นยำ จะแปลแบบมั่วๆ หรือไม่มีพื้นฐานในการแปลไม่ได้

เอกสารราชการ เป็นส่วนสำคัญมากในการดำเนินธุรกิจของหลายบริษัท เพราะหลายบริษัทต้องติดต่อกับหน่วยงานของราชการ หากงานแปลเอกสารราชการที่ทำออกมา มีความผิดพลาด ก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายของหน่วยงานหรือของบริษัทนั้นๆ ได้ ดังนั้นศูนย์แปลหรือบริษัทรับแปลเอกสาร ต้องมีความชำนาญและความระมัดระวังในการรับทำงานแปลเอกสารราชการนี้เป็นอย่างมาก การแปลเอกสารราชการ ไม่ใช่การแปลจดหมายทั่วๆ ไป ซึ่งอาจจะมีการใช้คำหรือเปลี่ยนแปลงคำ เพื่อความงดงามของภาษาได้

หากแต่งานแปลเอกสารราชการ ต้องเป็นรูปแบบถูกต้องตามที่ราชการหรือสำนักงานนั้นๆ ต้องการ มิฉะนั้น ความหมายอาจจะผิดเพี้ยนและมีปัญหาเกิดขึ้นภายหลังได้ บางครั้งอาจจะซีเรียสถึงขั้นมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกันเลยทีเดียว ดังนั้นศูนย์แปลหรือบริษัทรับแปลภาษาต้องตระหนักถึงความเป็นจริงในข้อนี้ให้ดี จะรับทำงานแบบมั่วๆ หรือเขี่ยๆ ให้เสร็จไม่ได้ งานแปลเอกสารราชการนั้นต้องอาศัยทักษะและความเคยชินในการแปล เพราะบางครั้งอาจจะมีคำศัพท์เฉพาะซึ่งต้องใช้ให้ถูกต้อง ทุกหน่วยงานก็อาจจะต้องเรียนรู้ให้ดีก่อนแปลว่า ต้องใช้ศัพท์หรือภาษาในการแปลอย่างไร ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับงานแปลด้วยว่า เอกสารราชการที่ใช้แปลนั้นต้องใช้กับหน่วยงานราชการใด เกี่ยวข้องกับกระทรวงหรือกรมไหน แล้วต้องการนำเอกสารนี้ไปใช้เพื่ออะไร

เพราะการแปลงานเอกสารเป็นศาสตร์ที่ละเอียดอ่อน ต้องอาศัยผู้แปลที่รู้มาก อ่านเยอะและผ่านประสบการณ์ด้านการแปลมาอย่างโชกโชน คนแปลทุกคนไม่ได้เหมาะสมกับงานแปลทุกประเภท บางคนเหมาะกับการแปลงานด้านบันเทิง การใช้คำแสลงบ่อย อาทิ ผู้ที่แปลภาพยนตร์ต่างชาติ บางครั้งต้องแปลคำพูดของตัวละครให้เข้ากับยุคปัจจุบัน หรือเข้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือกำลังเป็นกระแส จะทำให้งานแปลนั้นสนุกมากขึ้น เช่นเดียวกับงานแปลเอกสารราชการ ผู้แปลต้องรู้ว่า ราชการหน่วยงานใดจะใช้เอกสารนี้ และใช้เพื่อทำอะไร นั่นจะทำให้การแปลออกมาอย่างสมบูรณ์แบบ

งานแปลเอกสารราชการนั้นเป็นการแปลที่เกี่ยวข้องกับการแปลเอกสารในหลากหลายรูปแบบ เอกสารราชการที่นิยมแปลกันมีดังนี้

 1. แปลทะเบียนบ้าน
 2. แปลทะเบียนสมรส
 3. แปลใบเปลี่ยนนามสกุล
 4. แปลใบเกิด
 5. แปลหนังสือให้ความยินยอมบุตรฯ
 6. แปลทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
 7. แปลบัตรประจำตัวประชาชน
 8. แปลใบเปลี่ยนชื่อ
 9. แปลหนังสือรับรองโสด (อันนี้ต้องศึกษาเพิ่มเติมว่าเป็นเอกสารราชการที่เอาไว้ใช้เพื่ออะไร)
 10. แปลทะเบียนหย่า
 11. แปลหนังสือรับรองสถานที่เกิด
 12. แปลทะเบียนราษฎร์

ส่วนมากเอกสารข้างต้นเหล่านี้ มักใช้ประกอบกับการยื่นขอวีซ่า และมักจะเกี่ยวข้องกับกรมการกงสุล ซึ่งเพื่อความสบายใจ ท่านควรใช้บริการงานแปลเอกสารราชการเหล่านี้กับศูนย์แปลเอกสารหรือบริษัทรับแปลเอกสารที่น่าเชื่อถือได้ เพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการเลือกใช้ศูนย์แปล ท่านสามารถขอดูงานตัวอย่างของศูนย์แปลได้เพื่อจะได้มั่นใจว่า งานแปลเอกสารราชการที่ท่านต้องการนั้น จะได้มาตรฐานตามที่กรมการกงสุลต้องการ เอกสารราชการข้างต้น จริงๆ แล้วท่านก็สามารถแปลเองได้หากท่านมีรูปแบบการแปลอยู่แล้ว แต่ส่วนมากเรามักจะพลาดในจุดเล็กจุดน้อย หรือมีข้อจำกัดบางประการที่เราอาจจะไม่ทราบ หากแต่บริษัทหรือศูนย์แปลนั้น รับงานแปลเอกสารราชการเหล่านี้อยู่เป็นประจำ ดังนั้นบริษัทรับแปล จะให้คำแนะนำแก่ท่านได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะงานแปลเอกสารราชการที่ต้องใช้เวลาน้อย และมีความเร่งด่วน ยิ่งต้องใช้บริการศูนย์แปลเอกสารช่วยเหลือจะง่ายขึ้นมาก หากท่านทำเอง ก็อาจจะเสียเวลาโดยใช่เหตุ

นอกจากนี้ ศูนย์แปลเอกสารจะสามารถบอกขั้นตอนการยื่นวีซ่า หรือจุดเล็กจุดน้อยที่ท่านอาจจะไม่เคยทราบก็ได้ หากท่านทราบก่อนล่วงหน้าก็อาจจะทำให้ท่านมีความสะดวกสบายมากขึ้น ท่านจะได้ใช้เวลาอันมีค่าไปเตรียมการอย่างอื่น การขอวีซ่านั้นมีขั้นตอนยากมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับประเทศที่ท่านต้องการจะขอ บางประเทศเป็นเรื่องยากมากที่ท่านจะได้วีซ่าโดยง่าย อาทิ สหรัฐอเมริกา ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของความยากที่จะได้วีซ่าของประเทศนี้ ดังนั้นท่านเตรียมตัวพร้อม เอกสารพร้อม จะช่วยให้การขอวีซ่านั้นง่ายขึ้นมาก

Comments are closed.