แปล-กฎหมาย

“ท่านเคยต้องมีเหตุเกี่ยวข้องการกับยื่นฟ้องร้องหรือว่าต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือไม่”

หากไม่จะเป็นการดีมาก ถือว่าท่านทำบุญมาดี เพราะว่าขบวณการและหลักการในการเข้าสู่ขบวนการยุติธรรม รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องนั้นเรียกได้ว่า เยอะมากมายมหาศาล เอามาทำเป็นวิทยานิพนต์ได้เป็นเล่มๆ เลยทีเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีเรื่องของการแปลเอกสารเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้ว โดยเฉพาะเอกสารที่แปลโดยผู้เชี่ยวชาญกระทรวงยุติธรรม ต้องเรียกว่าเป็นงานหินของศูนย์แปลเอกสารหรือบริษัท รับแปลเอกสารเลยทีเดียว

เราจะเห็นศูนย์แปลเอกสารหรือบริษัท รับแปลเอกสาร รับแปลงานทั่วๆ ไปที่เกี่ยวข้องกับเอกสารราชการ แต่ว่าเอกสารที่แปลโดยผู้เชี่ยวชาญกระทรวงยุติธรรมนั้น ต้องอาศัยความชำนาญเป็นอย่างมาก หลายศูนย์แปลเอกสาร ได้โปรโมตตัวเองเลยว่า เชี่ยวชาญเอกสารที่แปลโดยผู้เชี่ยวชาญกระทรวงยุติธรรม ซึ่งก็ถือเป็นจุดแข็งของศูนย์แปลเอกสารหรือบริษัท รับแปลเอกสาร นั้นๆ เพราะในหลักปฏิบัติแล้วการแปลเอกสารที่เกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรมหรือศาลนั้น เป็นงานที่ห้ามผิดพลาด ต้องถูกต้อง แม่นยำ 100% เนื่องด้วยเอกสารที่ต้องใช้นี้ อาจจะมีผลต่อการตัดสินหรือวินิจฉัยในเรื่องบางอย่างได้ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับคดีก็ได้

ดังนั้นเอกสารที่แปลโดยผู้เชี่ยวชาญกระทรวงยุติธรรมต้องมาจากศูนย์แปลเอกสารหรือบริษัท รับแปลเอกสารที่คุ้นเคยการแปลงานด้านนี้จริงๆ การแปลงานเอกสารอะไรก็ดี ต้องอาศัยความชำนาญ และความละเอียดรอบครอบ เพราะความหมายแค่ 1 คำที่ผิดเพี้ยนไป อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายได้ โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรมนั้น ต้องเป็นงานที่ผู้แปลต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ การที่ศูนย์แปลเอกสารหรือบริษัท รับแปลเอกสารรับงานแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม ต้องแสดงว่าศูนย์แปลเอกสารหรือบริษัท รับแปลเอกสารนั้นๆ มีนักแปลที่มีประสบการณ์และเคยรับงานด้านนี้มาก่อน ส่วนมากแล้วนักแปลสมัครเล่น จะไม่รับแปลงานที่ค่อนข้างเป็นจริงเป็นจังแบบนี้ เพราะว่าเอกสารที่แปลโดยผู้เชี่ยวชาญกระทรวงยุติธรรม ถือเป็นงานที่ต้องใช้ความประณีต และต้องมีการตรวจทานให้ดีก่อนที่จะส่งไปยังผู้จ้างแปล ซึ่งต้องยอมรับว่าศูนย์แปลบางแห่ง ก็ถนัดและสามารถแปลงานเอกสารด้านนี้ได้ดีมากจริงๆ

แปลพม่า

หากพูดถึงเอกสารที่แปลโดยผู้เชี่ยวชาญกระทรวงยุติธรรม เรามักจะคิดคำนึงถึงความแม่นยำและความถูกต้องของการแปล อีกทั้งสำนวนการแปลนั้นต้องมีความชัดเจน ไม่เล่นคำมาก หากมีคำศัพท์เฉพาะจะต้องอธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจ จะแปลแบบคลุมเครือไม่ได้ อีกทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม ถือว่าเป็นงานเฉพาะ และมีเอกลักษณ์ของภาษาที่ชัดเจน ดังนั้นผู้ที่จะมาแปลเอกสารที่แปลโดยผู้เชี่ยวชาญกระทรวงยุติธรรมนั้น จะต้องรู้แนวทางในการแปล และอาจจะเกี่ยวข้องถึงการรู้คำศัพท์เฉพาะของการใช้ภาษาด้านศาลและกระทรวงยุติธรรมด้วย เปรียบเสมือนเวลาเราอ่านกรรมธรรม์ ประกันชีวิตต่างๆ ซึ่งหากเราไม่ได้มีความรู้หรือเคยเป็นตัวแทนประกันชีวิต เราอาจจะไม่เข้าใจความหมายของประโยคในเล่ม กรรมธรรม์ เพราะคำหลายคำที่ปรากฏอยู่ในกรมธรรม์นั้น เป็นคำเฉพาะที่ใช้ในวงการประกันชีวิตและประกันภัย ดังนั้นหากมีการตีความผิด หรือตีความแบบไม่ชัดเจนก็อาจจะทำให้ผู้อ่านที่ไม่ได้มีความชำนาญหรือไม่มีประสบการณ์ด้านนี้ อ่านแล้วไม่สามารถทำความเข้าใจได้ 100% หรืออ่านแล้วอาจจะทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนก็เป็นได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายในภายหลัง ดังนั้นหากท่านเคยทำประกันชีวิตก็จะเห็นว่า เวลาเราได้รับตัวกรมธรรม์ (ตัวหนังสือสัญญา) บริษัทประกันชีวิต มักจะมีเอกสาร แนบมาในกรมธรรม์ ที่มีการอธิบายความสำคัญหรือเนื้อหาหลักๆ ในตัวกรมธรรม์โดยใช้ภาษาง่ายๆ ที่ทำให้เราคนทั่วๆ ไป อ่านแล้วสามารถทำความเข้าใจได้ เพราะการทำประกันชีวิต ถือเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตคนเช่นกัน

ดังนั้นการที่มีเอกสารแนบแล้วอธิบายเพิ่มเติมด้วยภาษาง่ายๆ ให้คนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายๆ ก็เหมือนว่าเค้าได้ทำการแปลเอกสารให้ผู้ทำประกันได้อ่านได้เข้าใจมากขึ้นแล้ว สังเกตได้ง่ายๆ โดยเวลาเราอ่านตัวกรมธรรม์เทียบกับตัวเอกสารที่มีการตีความให้ เราจะเข้าใจกับเอกสาร 2-3 แผ่นที่มีการตีความให้แล้วมากกว่า แต่หากไม่มีเอกสารแนบมาเลย มีแต่ตัวกรมธรรม์นั้น ผู้ทำประกันอ่านแล้วไม่เข้าใจ 100% อย่างแน่นอน ดังนั้นเอกสารที่แปลโดยผู้เชี่ยวชาญกระทรวงยุติธรรมก็น่าจะเข้าทำนองเดียวกันกับการตีความหรือแปลความหมายใน กรมธรรม์เช่นกัน ต้องมีความถูกต้องและชัดเจนของความหมาย ให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย

Comments are closed.