Posts Tagged ‘แปลรัสเซีย’

แปลภาษารัสเซียเป็นไทย และภาษาอื่นๆ โดย บริษัทแปลเอกสาร ชั้นนำ แอมโก้

บริษัทรับแปลเอกสาร แอมโก้ มีบริการแปลภาษารัสเซียเป็นไทย และภาษาอื่นๆ โดยนักแปลที่มีคุณภาพ ทั้งที่เป็นเจ้าของภาษาเอง หรือที่เป็นคนไทย ที่เชี่ยวชาญในภาษานี้ นักแปลของเราไม่ใช่แค่เจ้าของภาษาที่พอรู้ภาษา หรือนักเรียนไทย ที่ฝึกภาษารัสเซีย แต่กว่าจะได้มาเป็นนักแปลภาษาของ แอมโก้ จะต้องพิสูจน์ตนเองมาแล้วว่าคุณมีทักษะในด้านภาษาอย่างจริงๆ และมีใจรักในงานบริการเป็นอย่างมาก   โดยทั่วไปแล้ว มีผู้ให้บริการแปลจำนวนไม่น้อย ไม่ว่จะเป็นการแปลภาษารัสเซียเป็นไทย หรือภาษาอื่นๆ ที่เปิดรับบริการโดยที่ตนเองกำลังเรียนภาษาเหล่านี้อยู่ ซึ่งเทียบระดับไปแล้วก็เหมือนกับคุณไปจ้างนักเรียนที่กำลังเรียนภาษาอังกฤษ ให้มาแปลเอกสารของคุณนั่นเอง ผลลัพธ์ก็คือ อาจมีความเสี่ยงในด้านของคุณภาพงานที่ออกมา อาจะไม่มีคุณภาพที่ดีพอ หรืออาจนำไปใช้ไม่ได้เลย หรือนำไปใช้แล้ว ความหมายผิดเพี้ยนไปสร้างความเสียหายได้เป็นอย่างมาก   แต่ปัญหาเหล่านี้ไม่มีทางเกิดขึ้นกับ แอมโก้ เพราะนักแปลของเรา คัดสรรเลือกแล้วว่าเป็นมืออาชีพ หากเป็นเจ้าของภาษา ก็จะเป็นผู้ที่ทำงานด้านภาษามาโดยตรง รู้ภาษาทั้งต้นทาง และปลายทางอย่างเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ สำหรับภาษารัสเซียแล้ว เรายังมีบริการแปลภาษายูเครนได้อีกด้วย ซึ่งถือเป็นภาษาหายาก หาผู้เชี่ยวชาญที่จะแปลภาษาเหล่านี้ได้ยากพอสมควร นอกเหนือจากคุณภาพที่เรารับประกันให้แล้ว สิ่งหนึ่งที่ แอมโก้ ยึดถือมาตลอดก็คือ ราคาที่ยุติธรรม แม้ว่าเราจะเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่บริษัทในประเทศไทย ที่มีนักแปลภาษารัสเซียเป็นไทย หรือภาษาอื่นๆ เองโดยตรง ไม่ได้รับมาแล้วส่งต่อ แต่เราก็ไม่ได้คิดราคาแพงเกินกว่ามาตรฐานหรือแพงเกินไป เรายึดหลักมาตรฐานราคาที่แน่นอนของเรา […]