Posts Tagged ‘แปลภาษาเยอรมันเป็นไทย’

แปลภาษาเยอรมันเป็นไทย นักแปลรับรองตรงจากสถานทูต แอมโก้เท่านั้น

บริการแปลภาษาเยอรมันเป็นไทย ของ ศูนย์รับแปลภาษา แอมโก้ แตกต่างจากบริการของที่อื่น เราไม่ได้เป็นเพียงนักแปลสมัครเล่น คนเดียวมารับงานแปล แต่เรามีทีมงานในการรับแปลภาษาต่างๆ ที่เป็นมาตรฐาน มีนักแปลทั้งที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง เพื่อรองรับงานแปลเป็นภาษาเยอรมันต่างๆ และนักแปลของเราไม่ใช่คนเยอรมันที่รู้ภาษาเยอรมันธรรมดาเท่านั้น แต่เป็นนักแปลอาชีพ ที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการแปลเอกสารมานาน   เราสามารถให้บริการกับท่านได้ ในราคาย่อมเยาว เพราะเรามีงานบริการให้ลูกค้าตลอด และมีงานป้อนนักแปลอยู่ตลอด จึงคิดราคาแปลให้แก่ลูกค้าในราคาที่ถูกได้ โดยยังคงคุณภาพในระดับสูงอยู่เข่นเดิม ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดของ บริการแปลภาษาเยอรมันเป็นไทย ของเราคือ   1.      เรามีนักแปลภาษาเยอรมันที่ได้รับการรับรองจากสถานทูต ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ท่านจะต้องได้รับตราประทับนี้ เวลาที่แปลเอกสารใดๆก็ตาม แล้วต้องการไปรับรองเอกสารเพื่อขอวีซ่า 2.      เรามีนักแปลทั้งที่เป็นเจ้าของภาษาเยอรมันโดยตรง และเป็นคนไทย ในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้า ได้อย่างถูกต้อง 3.      เราเป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ดำเนินงานแปลเอกสารให้กับองค์กร และบุคคลธรรมดาต่างๆมากมาย มีตัวตนที่อยู่ สำนักงานที่แน่นอน ไว้วางใจได้ 4.      เรามีทีมงาน ที่จะแปลภาษาอื่นๆ ได้อีกมากมาย ตามที่ท่านต้องการ และไม่ใช่เพียงแค่ แปลภาษาเยอรมันเป็นไทย เท่านั้น เรายังสามารถแปลเป็นภาษาอื่นๆได้ตามที่ลูกค้าต้องการ เพียง สามข้อนี้ ก็เพียงพอแล้ว ที่จะทำให้ท่านไม่ต้องลังเล อีกต่อไป ที่จะเลือกใช้บริการจากเรา และนอกจากการแปลภาษาเยอรมันเป็นไทย […]