Posts Tagged ‘เรียนต่อประเทศไหนดี’

แปลเอกสาร: เรียนต่อต่างประเทศที่ไหนดี

คงจะมีน้องๆหลายคนที่ตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าอยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศ แต่ปัญหาก็คือยังไม่รู้ว่าจะไปเรียนที่ไหนดี เพราะไม่มีประสบการณ์ตรงที่จะเลือก ทาง Amkothai จึงเขียนบทความนี้ขึ้นถึงข้อดี และข้อเสียของการเลือกไปเรียนต่อต่างประเทศ ในประเทศต่างๆ เพื่อให้น้องๆได้รับคำตอบกับคำถามที่ว่า “เรียนต่อต่างประเทศที่ไหนดี“ เรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาดีไหม? ข้อดี สถาบันการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ได้เรียนรู้หลายสิ่งนอกเหนือจากชั้นเรียน มีคนไทยอยู่เป็นจำนวนมาก ในกรณีติดต่อฉุกเฉิน หรือต้องการความช่วยเหลือ ข้อเสีย ค่าใช้จ่ายสูง ทั้งค่าครองชีพ และค่าเรียน เทียบกับประเทศอื่นๆ ไกลจากประเทศไทย เสียเวลาและค่าใช้จ่ายเดินทางมาก มีคนไทยอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นอุปสรรคการพัฒนาด้านภาษา �� เรียนต่อที่ประเทศอังกฤษดีไหม? ข้อดี สถาบันการศึกษาได้มาตรฐาน มีระดับได้รับการยอมรับ สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างดี บางสาขาใช้ระยะเวลาน้อยในการเรียนปริญญาโท ข้อเสีย ค่าใช้จ่ายสูง ทั้งค่าเรียนและค่าครองชีพ มีสถาบันการศึกษาให้เลือกหลากหลายน้อยกว่าเมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกา เรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียดีไหม? ข้อดี ค่าใช้จ่ายไม่มาก เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ไม่ไกลจากประเทศไทยมาก สะดวกในการเดินทางทั้งของตนและญาติมิตร สถาบันการศึกษามีมาตรฐานได้รับการยอมรับ ข้อเสีย มีสถาบันการศึกษาให้เลือกหลากหลายน้อยกว่าเมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกา มีคนไทยอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นอุปสรรคการพัฒนาด้านภาษา ลองพิจารณาข้อดี ข้อเสีย ของแต่ละประเทศยอดฮิตดูนะครับ แล้วพิจารณาดูว่า เราจะไปเรียนต่อต่างประเทศที่ไหนดี…. โชคดีครับทุกคน