Posts Tagged ‘อันดับมหาวิทยาลัย USA’

แปลเอกสาร: อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้วโลก

บริษัทแปลเอกสารและการล่าม Amkothai รวมลิงค์อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกมาให้ท่านลูกค้า และผู้ที่สนใจทุกคนค่ะ บริการของ Amkothai ที่เกี่ยวข้อง สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ 1. บริการเขียน Essay / Statement of Purpose หรืออื่นๆเพื่อยื่นขอศึกษาต่อต่างประเทศ 2. บริการแปลเอกสารรับรอง และเอกสารราชการต่างๆ และรับรองเอกสาร พร้อมยื่นขอวีซ่ากับกงสุล กระทรวงต่างประเทศ อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก จัดอันดับโดยทางเว็บไซต์เอง อาศัยปัจจัยหลายอย่างโดยรวม และเป็นอันดับของทั้งโลก ไม่ใช่อันดับอย่างเป็นทางการ ใช้เป็นแนวทางได้ �� อันดับมหาวิทยาลัย by USnews National University Ranking จัดอันดับโดย USnews เว็บไซต์จัดอันดับมหาวิทยาลัยชื่อดังมาเป็นเวลานาน �� อันดับมหาวิทยาลัยใน USA จัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำ พร้อมรายละเอียดการรับสมัคร ดีมากๆ �� Top US MBA School อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของ US ปริญญาโท สาขาบริหารจัดการของสหรัฐอเมริกา จาก […]