แปลเอกสาร: เวลาทำการสถานฑูตต่างๆในประเทศไทย

เวลาทำการสถานฑูตต่างๆในประเทศไทย

 

เวลาทำการกรมการกงสุลของประเทศไทย เพื่อยื่นขอวีซ่า

เวลาทำการ : Office Hours :
เปิดบริการรับคำร้อง
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 16.30 น. ทุกวัน
Monday-Friday, during 08.30-16.30 hrs.,
ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ Except weekend and official holidays
(หมายเหตุ: เอกสารต้องยื่นภายในเวลา 15.30 น.) (Remark: Documents must be submitted within 15.30 hrs.)
บริการปกติ: ใช้เวลาดำเนินการ 2 วันทำการ (ไม่นับวันยื่น) Normal Service: Two working days after the date of submission.
บริการด่วน: ได้รับเอกสารคืนภายในวันที่ยื่น คิดค่าธรรมเนียมเป็นสองเท่าของบริการปกติ Express Service: Document is ready for collection within the same day. Fee is double of normal service.

———————————————————-

เวลาทำการสถานฑูตจีน
เวลายื่น-รับ : 09.00 น. – 11.00 น.
เวลารับ : 15.00 น. – 16.00 น.

———————————————————-

เวลาทำการสถานฑูตอเมริกา
7.00 น. ถึง 16.00 น. วันจันทร์ถึงศุกร์

———————————————————-

เวลาทำการสถานฑูตเนเธอร์แลนด์
เวลาทำการ: แผนกกงสุล 9.00-12.00 (จันทร์-ศุกร์)
แผนกวีซ่า: 9.00-12.00 (จันทร์-ศุกร์)

———————————————————–

เวลาทำการสถานฑูตเยอรมัน
จันทร์ –ศุกร์  ระหว่าง 8.30 –11.30 น.

——————————————————–

เวลาทำการสถานฑูตตุรกี
เวลาทำการ: 9.00 – 17.00 (จันทร์ – ศุกร์)

——————————————————

เวลาทำการสถานฑูตไต้หวัน (จีนไทเป)
เวลาทำการ: 9.00 – 11.30 (จันทร์ – ศุกร์)

—————————————————–

เวลาทำการสถานฑูตญี่ปุ่น
เวลาทำการ 8.30-12.00 น. และ 13.30-18.00 น.

—————————————————–

เวลาทำการสถานฑูตภูฎาน
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

—————————————————–

เวลาทำการสถานฑูตมาเลเซีย
วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.00 น.
วันศุกร์ เวลา 08.00 – 11.30 น. และเวลา 14.00 – 16.00 น.

——————————————————

เวลาทำการสถานฑูตลาว
เวลา 08.00 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.00 น

—————————————————–

เวลาทำการสถานฑูตออสเตรเลีย
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

—————————————————–

เวลาทำการสถานฑูตอังกฤษ
วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี: 08:00-12:00 / 12:45-16:30
วันศุกร์: 08:00-13:00

—————————————————–

Comments are closed.