บริการจัดหาล่าม

อีกหนึ่งบริการเด่นของ Amkothai บริการจัดหาล่าม ทั้งล่ามแปลสด ล่ามแปลแบบสรุปความ ล่ามแปลในศาล รวมถึงล่ามแปลในห้องแชทรูม

//////////////////////////////////////////////////////

ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน และเครือข่ายนักแปลและล่ามที่หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ เรามั่นใจว่า จะสามารถจัดหา และจัดสรร ทรัพยากรบุคคลผู้มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของท่านได้อย่างแน่นอน เพื่อให้ภารกิจต่างๆของท่านสำเร็จลุล่วง ได้อย่างมุ่งหวัง โดยไม่มีอุปสรรคด้านภาษามาเป็นตัวขวางกั้น

เพื่อให้ท่านได้เลือกบริการงานล่ามได้ตรงกับความต้องการของท่าน ขอแนะนำล่ามแต่ละประเภทดังต่อไปนี้

1. ล่ามแปลสด — ล่ามแปลสด คือผู้ที่สามารถฟังความจากคู่ความทั้งสองด้าน และแปลให้กับผู้รับฟังอีกฝั่งหนึ่ง ได้อย่างทันท่วงที หลังจากการพูดจบ เป็นแบบทีละประโยค หรือเป็นช่วงๆ โดย เนื้อหา ไม่ขาดตกบกพร่อง หรือไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

เพราะฉะนั้น ล่ามประเภทนี้จะต้องมีประสบการณ์ ไวพริบ ปฏิภาณ และมีคุณวุฒิทางด้านภาษาค่อนข้างสูง จึงจะสามารถ ตั้งสมาธิและทำงานนี้ให้ลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างของงานล่ามประเภทนี้ อาทิเช่น ล่ามในศาล ล่ามช่วยเจรจาพูดคุยการค้า หรือล่ามที่พูดในหูฟัง ในงานสัมนาต่างๆ เป็นต้น

2. ล่ามแปลแบบสรุปความ — ล่ามประเภทนี้ค่อนข้างตรงตัว คือจะแปลให้ผู้ฟัง ได้ฟังแบบสรุปความ ไม่ได้แปลเป็นประโยคต่อประโยค เหมาะสำหรับการพูด หรือบรรยาย ที่บทพูด หรือบทบรรยาย อาจไม่ได้สำคัญทุกประเด็น หรือผู้ฟัง หรือผู้ว่าจ้าง ไม่ได้ต้องการจับทุกประเด็น โดยอาจให้ล่ามนั้น ฟังและมาสรุปบรรยายทันที หรือภายหลังจากที่ฟังมาทั้งหมดก็ได้

ล่ามประเภทนี้ ไม่ค่อยเป็นที่นิยมนัก เพราะส่วนมากแล้ว ผู้ว่าจ้างก็จะต้องการเนื้อหาที่ครบถ้วน สมบูรณ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

3. ล่ามแปลในห้องสนทนา — บริการนี้เป็นบริการใหม่ที่ทางศูนย์ภาษา Amkothai เพิ่มเข้ามา เพื่อตอบสนองความต้องการของคนยุคใหม่ที่ติดต่อ สื่อสารกันผ่านทางอินเตอร์เน็ตมากขึ้น เราพบว่ามีหลายครั้งที่ลูกค้าติดต่อเข้ามา เพื่อให้เราแปลข้อความสั้นๆ ต่างๆ ที่เพื่อน หรือคู่รักชาวต่างชาติ ส่งมาแล้วไม่เข้าใจ อาจจะเป็น สำนวน หรือคำศัพท์ยากๆ ที่ไม่เคยทราบมาก่อน

เราจึึงนำเสนอบริการให้เราไปอยู่ในห้องแชทนั้นด้วย และสามารถถามตอบ กับเราได้ทันที ให้เราแปลสิ่งที่คุณต้องการจะพูดหรือฝ่ายตรงข้ามพูดมาได้ทันที เพื่อให้การสนทนา เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุด ลื่นไหล สามารถสื่อสาร ความต้องการของท่านได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

ที่ผ่านมาเราได้รับการตอบรับ ค่อนข้างดี ในกลุ่มลูกค้า ที่ติดต่อสื่อสารกับ เพื่อน หรือคู่รักชาวต่างชาติ ผ่านทางห้องสนทนา ออนไลน์ (chatroom) อยู่เสมอ และยังไม่มีความมั่นใจในด้านภาษาเท่าที่ควร

ทาง ศูนย์จัดหาล่ามของเราไม่ได้มีเพียงบริการงานล่ามในภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่เรายังมีล่ามภาษาอื่นๆ อีกมากมาย เช่น ล่ามภาษาจีน ล่ามภาษาญี่ปุ่น ล่ามภาษาเกาหลี ล่ามภาษาฝรั่งเศส ลองติดต่อ สอบถามเราวันนี้ เพื่อรับทราบข้อมูลต่างๆ ก่อนตัดสินใจ