จดหมายรับรอง


สวัสดีค่ะ จะเดินทางไปต่างประเทศค่ะ อยากได้เอกสารติดตัวเผื่อไปด้วยค่ะ รับทำจดหมายภาษาอังกฤษไหมคะ รับแต่งหนังสือรับรองการทำงานไหมคะ รับเขียนจดหมายรับรองการทำงานไหมคะ ออกหนังสือรับรองการทำงานให้หรือเปล่าคะ – ครับ อยากได้เอกสารไปยืนยันกับตม. ค่ะ – ครับ และอีกหลากหลายคำถามหรือความต้องการที่เข้ามาหาเรา เหล่านี้คือ เพื่อให้ผู้เดินทางเกิดความสบายใจในระดับหนึ่งว่ามีเอกสารรับรองความมีตัวตนอย่างชัดเจนและเป็นเอกสารที่มีหน่วยงานรับรองให้ เอกสารดังกล่าวใช้ประกันการเดินทางของตนเองว่ามีตัวตนที่ชัดเจน และมีที่มา ที่ไปอย่างแน่นอน ไม่ใช่เอกสารที่อุปโลกน์ขึ้นมาเองอย่างแน่นอนและเอกสารที่แปลนั้นแปลเป็นภาษาสากล คือ อังกฤษที่มีตรารับรองคำแปลถูกต้องของผู้แปล
ไม่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่สุด คือ เอกสารต้นฉบับที่ออกโดยผู้มีอำนาจหน้าที่ขององค์กร หรือหน่วยงานที่สังกัดอยู่คือสิ่งสำคัญต่อบุคคลผู้นั้น เพราะจดหมายรับรองฉบับนั้นระบุ ที่อยู่และเบอร์ติดต่อให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการอนุมัติการเข้าเมืองหรือการออกเอกสารสำคัญต่อการเดินทางได้พิจารณาและเห็นความน่าเชื่อถือของเอกสาร เอกสารใดก็ตามที่มีผลต่อการเดินทางของเจ้าของเอกสาร ควรเป็นเอกสารที่ได้รับความน่าเชื่อถือ และดำเนินการตามที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ข้อมูลไว้ เช่น จดหมายรับรองการทำงาน จดหมายรับรองจากผู้สนับสนุนให้เดินทาง จดหมายรับรองจากผู้ที่เชิญให้เดินทาง จดหมายรับรองให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ หรือหนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ และอื่นๆ ฯ
แปลภาษารัสเซีย
เอกสารเหล่านี้แปลและรับรองคำแปลโดยผู้แปลหรือบริษัทที่รับแปลเช่นเรา เป็นเอกสารที่ทางเราให้ความใส่ใจและให้ความสำคัญต่อผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก หากข้อมูลในเอกสารต้นฉบับไม่ครบถ้วน หรือตกหล่นส่วนสำคัญ ซึ่งจะทำให้มีผลต่อการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการอนุมัติเอกสารเพื่อการเดินทาง (วีซ่า) ทางทีมงานของเราซึ่งมากประสบการณ์จะให้ข้อมูลได้อย่างแม่นยำหรือให้คำแนะนำต่อเจ้าของเอกสารได้ชัดเจน เช่น ควรเพิ่มข้อมูลส่วนใดบ้าง หรือตัดส่วนไหนออก เพราะข้อมูลบางอย่างจำเป็นต้องระบุให้ชัดเจน อาทิ วันเดินทางออก และกลับ หรือ เหตุผลในการเดินทางเหล่านี้ เพราะบางครั้งหรือหลายครั้งลูกค้าจะสอบถามว่า ส่วนนี้จำเป็นต้องระบุหรือไม่ อย่างไร ส่วนนี้ควรมีหรือไม่ และส่วนนั้นมีผลต่อเจ้าของเอกสารหรือเปล่า และหลังจากแปลแล้วต้องให้ใครรับรองอีกหรือไม่ มีเพียงตราประทับรับรองของบริษัทที่รับแปลพอหรือเปล่า ทางทีมงานของเราคือ ผู้เชี่ยวชาญ และเข้าใจว่าข้อมูลที่ดีย่อมมาจากผู้มากประสบการณ์จะแนะนำได้ดีที่สุด และเพื่อให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์หรือผลดีที่สุดจากการใช้บริการของเราในการแปลจดหมายรับรองต่างๆ และนำไปใช้ได้ทันที คือ สิ่งที่ทางเราตั้งใจมอบให้กับลูกค้าทุกท่าน

Comments are closed.